Rusland

Welke sancties en embargo's gelden tegen Rusland?

Rijksoverheid

De meest legitieme bronnen zijn de pagina Oorlog in Oekraïne van de Rijksoverheid en het Sanctie Loket Rusland van het RVO. Ook de Douane, Defensie, het OM en een aantal andere overheidsinstanties zijn betrokken bij compliance op dit gebied. De links verwijzen naar de pagina(‘s) over de sancties tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het RVO is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Sanctie Loket Rusland Algemeen overzicht
Informatie over sancties Rusland
Q&A Oekraïne / Rusland: invloed op zakendoen

Het Bureau Toetsing Investeringen

Het Bureau Toetsing Investeringen let erop dat Nederlandse ondernemingen geen rechten kunnen uitoefenen over ondernemingen uit Rusland en Belarus. Of daar uitkeringen van kunnen ontvangen.

De Douane

De Douane houdt toezicht op de in- en uitvoer van goederen. En controleert of goederen onder de sanctiemaatregelen vallen.

De Koninklijke Marechausse

De Koninklijke Marechaussee voert onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid de grenscontroles aan de buitengrenzen uit. Personen die onder de sanctiemaatregelen vallen, mogen Nederland niet in. De Koninklijke Marechaussee is onderdeel van Defensie.

DNB en AFM

De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op naleving van de regels voor de bedrijfsvoering van financiële instellingen, trustkantoren en crypto aanbieders.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert samen met de Douane de import en export van kunst- en cultuurgoederen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder van de sancties op het gebied van luchtvaart en maritieme zaken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit behandelt aanvragen voor exportvergunningen, certificering en importinspecties.

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie zorgt voor opsporing en vervolging van overtredingen, als een burger of organisatie zich niet houdt aan de sancties. Daarvoor wordt samengewerkt met instanties zoals de politie, andere opsporingsdiensten en toezichthouders.

Het Kadaster

Het Kadaster zet een aantekening bij registergoederen (zoals vastgoed) van personen en entiteiten op de sanctielijst. Daarmee is inzichtelijk bij het raadplegen van de registers welke registergoederen door de sancties bevroren zijn.