PEP

Wie kwalificeert als PEP?

Als de cliënt of de UBO als PEP kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat een Wwft-instelling verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen moet verrichten. Dit geldt ook bij familieleden en naaste geassocieerde van PEPs.

Familieleden van een PEP
– De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt
aangemerkt (bijv. een geregistreerd partner);
– Een kind van een PEP (door geboorte, erkenning, gerechtelijke vaststelling van ouderschap en
adoptie), de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van
dat kind wordt aangemerkt;
– De ouder van een PEP.

Naaste geassocieerden van een PEP
– Natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een
juridische entiteit of juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties
heeft;
– Natuurlijk persoon die de enige UBO is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan
bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Politiek prominente personen Nederland

De onderstaande lijst is niet limitatief, maar de personen die deze prominente publieke functies bekleden, dienen in elk geval als Politiek Prominenten Personen (PEP) te worden aangemerkt.

Er zijn geen bedrijven in Nederland die aan de definitie staatsbedrijf voldoen.

Hoven en tribunalen
– Internationaal Gerechtshof (IGH; ICJ) (VN-orgaan) (1945)
– Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT)
(VN-orgaan) (2010)

– Internationaal Strafhof (ISH; ICC) (2002)
– Iran–United States Claims Tribunal (IUSCT) (1981)
– Kosovo-rechtbank (2015)
– Permanent Hof van Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad
van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij
een internationale organisatie.Arbitrage (PHA; PCA) (1899)

– Restmechanisme van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL)
(2012)

– Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) (2007)

 

EU-organisaties
– Eurojust (2002)
 Europees Parlement, Informatiebureau in Nederland (1977)
– Europese Commissie, Joint Research Centre Petten (JRC Petten)
(1958)

– Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (1969)
– Europese Investeringsbank (EIB) (1958)
 Europese Politiedienst (EUROPOL) (1993)
– Galileo Reference Centre (GRC) (2016)
GRC valt onder het agentschap van de EUSPA
– Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en
Plattelandsontwikkeling (TCLP; CTA) (1983)

– Europees Medicijnen Agentschap (EMA) (1995)

 

Overige internationale organisaties
– Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; BOIP)
(2007)

 Common Fund for Commodities (CFC) (1989)
– EUROCONTROL (1963)
 Europees Octrooibureau (EOB; EPO) (1973)
– Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor
Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) (1980)

– Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP; HCCH)
(1955)

– International Development Law Organization (IDLO) (1991)
– International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(IDEA) (1995)

– Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) (2015)
– Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (1951)
– Nederlandse Taalunie (1982)

 

Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)
– NATO Airborne Early Warning & Control (NAEW&C) Programme
Management Agency (NAPMA ) (1978
)
– NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) (1953)
– NATO Communications and Information Agency (NCIA) (2012)

 

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)
– Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) (1997)

 

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)
– Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) (1992)

 

Verenigde Naties (VN; UN) – zie ook: Hoven en tribunalen
– Vertegenwoordiging Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen
(UNHCR) (1950)

– United Nations University – Maastricht Economic and Social
Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT)
(1973)

– United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs: Centre for Humanitarian Data (UNOCHA Datacenter) (2017)

– United Nations Interregional Crime and justice Research Institute:
Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI Center) (2017)

verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen bij PEPs

De verscherpte cliëntonderzoeksmaatregelen bestaan uit de volgende drie
aspecten:
1. Voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie met of het verrichten van een
transactie voor de PEP (of zijn familieleden of naaste geassocieerden), is toestemming
nodig van een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel.
2. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om de bron van het vermogen en van de middelen die bij de zakelijke relatie met of transactie voor de PEP (en zijn
familieleden of naaste geassocieerden) gebruikt worden, vast te stellen.
3. De zakelijke relatie met de PEP (of zijn familieleden en naaste geassocieerden) wordt
doorlopend aan een verscherpte controle onderworpen.

Een Wwft instelling is verplicht om nog gedurende ten minste 12 maanden de verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen nadat is geconstateerd dat de natuurlijk persoon niet langer de een prominente publieke functie bekleedt. Gebruik zo nodig een internetarchief om te achterhalen of iemand PEP was gedurende een bepaald tijdsvlak. 

 

Zie ook:
PEPs – Belastingdienst
Leidraad Wwft (5.4.5 PEPs) – Rijksoverheid
Guidance over PEP’s – FATF
Way Back Machine – Internet Archive