Landen

geografische risicofactoren

Er dient een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico vertegenwoordigt.

Zie ook:

Leidraad Wwft (5.4.1 Hoger risico) – Rijksoverheid
Landcodelijst – Belastingdienst