Compliance Condo – Thuis in Compliance

Compliance Condo is een verzamelplaats van nuttige info, links en tools die kunnen helpen bij compliance werkzaamheden. Op basis van openbare informatie van de betrokken overheidinstanties en Wwft-instellingen zijn de meest legitieme en geloofwaardige bronnen verzameld en uitgelicht. De Wet ter voorkoming van Witwassen en het Financieren van Terrorisme (Wwft), de leidraad en publicaties van de overheid staan hierin centraal.