UBO

UBO

Een UBO is elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over de
cliënt en de natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Op
grond van deze definitie zijn er twee criteria op basis waarvan een natuurlijk persoon als UBO gekwalificeerd moet worden: het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van zeggenschap over een cliënt. Daarvan is sprake als een natuurlijk persoon direct of indirect een bepaald percentage aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt of via andere middelen zeggenschap uitoefent. Lees meer over de UBO

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.