UBO-register

UBO-register

Het UBO-register dient als hulpmiddel voor Wwft-instellingen bij het cliëntenonderzoek, maar
belangrijke kanttekening is dat de wet expliciet bepaalt dat zij niet uitsluitend kunnen volstaan met
raadpleging van het register. Wwft-instellingen blijven aldus onverminderd verplicht eigen
cliëntenonderzoek te doen, en in het kader hiervan de UBO’s vast te stellen.

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s hebben geregistreerd in het UBO-register. Dit register is onderdeel van het handelsregister van de Kamer van
Koophandel,

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.