Trust

Trust

De settlor (insteller) stopt vermogen in de trust en vertrouwt op die manier zijn vermogen toe aan derden,
de trustees. De trustees beheren het vermogen en kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon.
Het juridisch eigenaarschap van het vermogen wordt door de settlor overgedragen aan de trustee. De
trustee moet volgens de door de settler opgestelde voorwaarden handelen. Daarnaast kan er een protector
worden aangesteld die (het handelen van) de trustee controleert.

Hoewel de trustee dus eigenaar is, houdt de trustee het vermogen niet voor zichzelf, en heeft hij in principe
geen recht op de vermogensbestanddelen of de daaruit voortvloeiende inkomsten. Bij het oprichten van de
trust kan de settlor voorwaarden stellen aan hoe het vermogen beheerd wordt (door de trustee) en kan de
settlor bepalen wie de beneficiaries (begunstigden) van het vermogen zijn. De begunstigde kan een
natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.