PEP

PEP

Bij als een cliënt of de UBO als Politicaly Exposed Person (Politiek Prominent Persoon) kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat een Wwft-instelling verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen moet verrichten. Dit geldt ook bij familieleden en naaste geassocieerde van PEPs. Zie de lijst van personen die in ieder geval als PEP aangemerkt dienen te worden op de PEP-pagina.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.