Archive

Een bank of andere financiële onderneming die is opgericht in een staat waar zij geen fysieke aanwezigheidheeft en die geen onderdeel uitmaakt van een onder toezicht staande groep. ...

De settlor (insteller) stopt vermogen in de trust en vertrouwt op die manier zijn vermogen toe aan derden,de trustees. De trustees beheren het vermogen en kunnen een natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon.Het juridisch eigenaarschap van het vermogen wordt door de settlor overgedragen aan de...

Een UBO is elke natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over decliënt en de natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Opgrond van deze definitie zijn er twee criteria op basis waarvan een natuurlijk persoon als UBO...

Het UBO-register dient als hulpmiddel voor Wwft-instellingen bij het cliëntenonderzoek, maarbelangrijke kanttekening is dat de wet expliciet bepaalt dat zij niet uitsluitend kunnen volstaan metraadpleging van het register. Wwft-instellingen blijven aldus onverminderd verplicht eigencliëntenonderzoek te doen, en in het kader hiervan de UBO’s vast te...