Hoger leidinggevend personeel

Hoger leidinggevend personeel

Zie artikelen 1 Wwft:
a) Personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen; of
b) Personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een instelling, die een leidinggevende functie
vervullen direct onder het echelon van de dagelijks beleidsbepalers en die verantwoordelijk zijn voor
natuurlijke personen wier werkzaamheden van invloed zijn op de blootstelling van een instelling aan de
risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.
In algemene zin is het hoger leidinggevend personeel de personen met voldoende kennis van de
blootstelling van een instelling aan het risico op witwassen of financieren van terrorisme en met voldoende
anciënniteit en senioriteit om beslissingen hieromtrent te nemen. Naast de verantwoordelijke bestuurder
van een ins

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.