Cliënt

Cliënt

Volgens de Wwft is de cliënt: a) de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de Wwft- instelling
een zakelijke relatie aangaat of b) de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een transactie door
de Wwft-instelling laat uitvoeren.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.