CDD

CDD

“Customer Due Diligence”, het cliëntenonderzoek. In artikel 3 van de Wwft is vastgelegd wanneer cliëntenonderzoek moet worden uitgevoerd. De intensiteit van het cliëntenonderzoek is risico-gebaseerd en wordt (mede) bepaald door de risico’s die bepaalde typen cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen. Instellingen treffen daarbij extra mitigerende maatregelen in gevallen waar een hoger risico bestaat op witwassen en/of financiering van terrorisme.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.