Beursgenoteerde vennootschappen

Beursgenoteerde vennootschappen

Het is niet nodig op grond van de Wwft om bij beursgenoteerde vennootschappen en hun
100% dochtermaatschappijen, natuurlijke personen als uiteindelijk belanghebbenden aan te
merken. Het voorgaande geldt echter alleen in het geval van beursgenoteerde vennootschappen
welke als uitgevende instellingen zijn onderworpen aan de wettelijke
openbaarmakingsverplichtingen als bedoeld in de richtlijn transparantie61 of aan vergelijkbare
internationale standaarden.

Een Wwft-instelling zal moeten bezien (i) of haar cliënt beursgenoteerd is – dan wel een 100%
dochtermaatschappij van een beursgenoteerde vennootschap is -, zo ja, (ii) of de cliënt
onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten dan wel aan vergelijkbare internationale
standaarden zoals bedoeld in de richtlijn transparantie, en (iii) of, conform de richtlijn
transparantie, de voornoemde openbaarmakingsverplichtingen gelden voor de gehele entiteit/het
gehele aandelenkapitaal.

Voor financiele markten zie: Google FinanceFinancial TimesBloomberg.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.