Compliance

compliance in een notendop

Complaince Condo richt zich op de naleving van anti-witwaswetgeving. In Nederland zijn de belangrijkste wetten op dat gebied de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet 1977. KYC, staat voor know your customer, hiermee wordt het proces van identificatie en verificatie van de cliënt bedoeld. CDD staat voor customer due diligence, het cliëntenonderzoek. De intensiteit van dit onderzoek is afhankelijk van de risico’s die bepaalde type cliënten, producten, diensten, leveringskanalen, transacties en landen- of gebieden met zich meebrengen. Een instelling moet de risico’s in kaart brengen en mitigeren om compliant te zijn. Als de risico’s onacceptabel zijn wordt er afscheid genomen van een klant. Als er een ongebruikelijke transactie wordt gedaan of is voorgenomen moet deze worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De toezichthouder kan handhaven als een instelling niet compliant is, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. 

Wat is een MOT melding?

Wanneer een Wwft-instelling een ongebruikte transactie tegenkomt, moet daarvan een melding worden gemaakt bij de Financial Intelligence Unit (FIU), deze melding wordt ook wel een MOT-melding genoemd. Per 1 juni 2003 zijn zogeheten poortwachters verplicht melding te doen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). De Wet MOT gold in combinatie met de Wet identificatie bij financiële dienstverlening (WIF 1993). Per 1 augustus 2008 zijn de WIF 1993 en de Wet MOT onder invloed van de derde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD-3) samengevoegd in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Inmiddels is per 21 mei 2020 de vijfde Europese richtlijn (AMLD-5) volledig geïmplementeerd, voornamelijk door het wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Sinds dat AMLD-5 is aangenomen in 2018 heeft compliance een hoge prioriteit voor Wwft-instellingen. Compliance is de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest omdat de grootbanken ING, ABN AMRO en de Rabobank hoge boetes hebben gehad. Zij waren volgens toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) niet compliant genoeg. Ook vanwege van sancties tegen instellingen en personen in bijvoorbeeld Syrië, Iran en Rusland is compliance steeds vaker in het nieuws.  

 

Compliance wetgeving

Het wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde-anti witwasrichtlijn van 2 juli 2019 implementeert een groot deel van de Anti Money Laundering Directive 5 (AMLD-5), dit is de EU-richtlijn die vierde anti-witwasrichtlijn wijzigt. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk wijzigingen van de Wwft. Bekijk alle gegevens zoals mijlpalen en documenten van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn op Wetgevingskalender van de Overheid.

Nu de richtlijn AMLD-5 geïmplementeerd is, bestaat de compliance wet- en regelgeving uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft), Sanctiewet 1977, Wet toezicht trustkantoren 2018, en de Handelsregisterwet 2007

De Wwft wordt ingevuld door de regeling Uitvoeringsregeling Wwft, de Algemene Leidraad en andere publicaties.

Zie ook:
Wetgevingskalender implementatiewet 
Alle implementatiemiddelen AMLD5
Archief 

Crypto

Met de wijziging van de Wwft zijn ook aanbieders van crypto diensten onder de reikwijdte van de Wwft gebracht. Dat betekent onder andere dat zij onderzoek moeten doen naar hun cliënten en ongebruikelijke transacties dienen te melden bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Daarnaast geldt er voor hen een registratiestelsel. Jurist Clint Cabell heeft dit wetgevingsproces op de voet gevolgd en hierover verslag gedaan voor Bitcoin Magazine. Lees meer over crypto