COMPLIANCE CONDO

Thuis in compliance

Compliance Condo is een verzamelplaats van nuttige info, links en tools die kunnen helpen bij compliance werkzaamheden. Op basis van openbare informatie van de betrokken overheidsinstanties en Wwft-instellingen zijn de meest legitieme en geloofwaardige bronnen verzameld en uitgelicht.

compliance in een notendop

Complaince Condo richt zich op de naleving van anti-witwaswetgeving. In Nederland zijn de belangrijkste wetten op dat gebied de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet 1977. KYC, staat voor know your customer, hiermee wordt het proces van identificatie en verificatie van de cliënt bedoeld. CDD staat voor customer due diligence, het cliëntenonderzoek.

/ Blog / Articles / Archives /

Belastingaangifte 2021 voor crypto

Tot 1 mei 2022 kan je de belastingaangifte over het jaar 2021 invullen. Als je de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt je deze nog steeds aanpassen, zelfs als je al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Inkomsten in cryptovaluta: Box 1 Wanneer je betaald wordt in

Lees meer

Hoe browse je anoniem?

Wanneer je onderzoek doet is het belangrijk om een veilige netwerkverbinding te hebben. Een VPN alleen is niet genoeg. Om volledig anoniem te zijn zal je meer moeten doen. Je browser en GPU zullen vrijwel altijd uniek zijn maar afgezien daarvan kan je met een

Lees meer